Beijing International Forum on People-to-People Friendship 2020

Het 2020 Beijing International Forum on People-to-People Friendship, mede gesponsord door de Beijing People’s Association for Friendship with Foreign Countries (BPAFFC) en het Beijing NGO Network for International Exchanges (Beijing NGO) onder leiding van de Chinese People’s Association for Friendship met Foreign Countries (CPAFFC), werd op 2 september in Beijing gehouden. Het Forum trok, online en offline, meer dan 200 deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van 58 vriendschapsorganisaties uit 30 landen, zoals Japan, Pakistan, Duitsland, Frankrijk, de VS, Peru, Tunesië en Australië, en bestuursleden van de BPAFFC en de ngo ‘Network for International Exchanges’ van Beijing. Voor de Vereniging België China nam Dirk Nimmegeers, redacteur van China Vandaag en ChinaSquare.be deel aan dit forum. Die deelname werd geregeld door de bemiddeling van An en Lin Tengrootenhuysen, hoofdredacteurs van China Vandaag en Hong Jie van de BPAFFC.
Het onderstaande verslag is een bewerking van het officieel door de BPAFFC goedgekeurde verslag dat op de Chinese nieuwssite Sina.com kwam. Link: https://k.sina.com.cn/article_1686546714_v6486a91a019016tpx.html?from=news&subch=onews

 
Het centrale thema was hoe de volkeren kunnen samenwerken in het kader van het Belt and Road Initiative (de ‘nieuwe Zijderoutes’). De deelnemers spraken en wisselden van gedachten over hoe ze de rol van vriendschaps-ngo’s in het kader van het Belt and Road Initiative beter kunnen spelen, welke ideeën en maatregelen voor samenwerking aan het welzijn van mensen er zijn, en welke voornemens tot samenwerking en suggesties met betrekking tot de COVID-19 epidemie, enz. Het Forum was een stap vooruit om van Beijing een internationaal uitwisselingscentrum te maken voor en door ngo’s. Zo wordt er ook gewerkt aan de kwaliteitsvolle ontwikkeling van Beijing.

Mevrouw He Luli, Ondervoorzitster van het Permanent Comité van het 19e Volkscongres van Beijing en erevoorzitter van de Beijing People’s Association for Friendship with Foreign Countries: ‘ik hoop dat jullie allen, Chinese en buitenlandse vrienden, je zult concentreren op het thema van dit forum, uitgebreide uitwisselingen en diepgaande discussies zullen hebben, de vriendschap verder zullen versterken, de praktische samenwerking zullen verdiepen en nog vruchtbaardere resultaten zullen behalen’.

Zijne Excellentie Lin Songtian, voorzitter van de Chinese People’s Association for Friendship met Foreign Countries: ‘De wereld heeft de afgelopen eeuw ingrijpende veranderingen ondergaan. De collectieve opkomst van nieuwe markten en ontwikkelingslanden is een onvermijdelijke trend van de tijd geworden en heeft grote invloed gehad op de wereldorde, op hoe de wereld eruitziet en op de dynamiek van de internationale machtsverhoudingen. Sommige ontwikkelde landen voelen zich ongemakkelijk bij de trend en weigeren zich eraan aan te passen of hem te accepteren. Om hun hegemonie en monopoliepositie te behouden, beschouwen ze de opkomst van ontwikkelingslanden als een bedreiging en kiezen voor de verkeerde benadering om ontwikkelingslanden volledig in te dammen en te onderdrukken. Al een tijdje zien we een toename van globalisering, populisme en de Koude Oorlogsmentaliteit. De wereld staat op een belangrijk kruispunt: het verouderde pad van zero-sum game volgen en inslaan of het nieuwe pad van win-win-samenwerking voor gemeenschappelijke ontwikkeling? Het wordt tijd dat de wereld de juiste keuze maakt.
Nauwere banden tussen de volkeren zijn noodzakelijk voor de gezonde en gestage ontwikkeling van het Belt and Road Initiative (de ‘nieuwe Zijderoutes’). We staan klaar om met u samen te werken op de volgende drie punten:
Ten eerste moeten we wederzijdse bezoeken van lokale overheidsfunctionarissen, jongeren, denktanks, mediaorganisaties, directeurs van basisscholen en middelbare scholen en rectoren van universiteiten krachtig bevorderen en het wederzijds begrip en de vriendschap tussen volkeren van China en de wereld.
Ten tweede moeten we actief vooruitgang boeken en meewerken aan het bouwen van meer vriendschapsbanden tussen steden, actief deelnemen aan de uitwisselingen en samenwerking tussen de steden waar vriendschapsorganisaties zijn gevestigd en Chinese steden om een impuls te geven aan de samenwerking op lokaal niveau, om een solide basis leggen voor een gezonde ontwikkeling van de betrekkingen tussen staten.
Ten derde moeten we ons uitspreken voor wereldvrede, rechtvaardigheid en gerechtigheid. Het bevorderen van vriendschap tussen volkeren vraagt om het voortdurend verbeteren van communicatieconcepten, het innoveren van communicatiekanalen en het versterken van het contact, de communicatie en uitwisseling met alle soorten mediaorganisaties. We moeten de media helpen om vriendschappelijke relaties en pragmatische samenwerking tussen volkeren van verschillende landen te bespreken door middel van gedetailleerde gegevens en ontroerende verhalen, om gerechtigheid te vragen om de mentaliteit van de Koude Oorlog, het nulsommentaliteit en de stigmatisering van China te verwerpen, en om mensen over de hele wereld te helpen een beter begrip van China en onze bilaterale betrekkingen te krijgen.

De geachte mevrouw Yan Aoshuang, vicevoorzitter van het Permanent Comité van het gemeentelijk volkscongres van Beijing: ‘Beijing zal onze uitwisselingen met andere steden versterken door onze ervaringen in de strijd tegen COVID-19 te delen, de openheid blijven behouden nadat de pandemie voorbij is, de praktische samenwerking met andere steden verdiepen, de communicatie en solidariteit versterken, de steun van mensen consolideren, samen de toekomst tegemoet treden en de ontwikkeling van ‘Belt and Road’ continu naar een hoger niveau tillen.

De geachte heer Ek Sam Ol, Voorzitter van de Cambodia-China Friendship Association.
Cambodja heeft het geluk deel te nemen aan het ‘Belt and Road Initiative’, en het volk van mijn land wil nieuwe wegen bouwen, alle dorpen van elekticiteit voorzien en van een telecommunicatienetwerk. Het wil een stimulans geven aan onderwijs en toerisme en de armoede verminderen.

Mevr. Robin Matthews, Voorzitter van de Australia China Friendship Society: ‘in essentie wil de
BRI “het water laten stijgen en tegelijk ermee alle boten”– d.w.z. de levensstandaard gaat omhoog, speciaal in opkomende landen’.

Mr. Abdul Firdaus Bin, Voorzitter van de Brunei China Friendship Association: ‘De pandemie is dodelijk, ze haalt ons leven overhoop, bedreigt onze economie, maar zal onze vriendschap niet vernietigen, en ook niet onze zorg voor elkaar. Samen blijven we sterk’.

Mr. Henk Kool, Voorzitter van de Dutch China Friendship Association: ‘vriendschapsorganisaties zijn bij uitstek geschikt om wederzijdse uitwisseling te organiseren, elkaars cultuur te leren kennen, elkaars taal te leren spreken, elkaars gewoonten en tradities te leren kennen. Zo zullen we elkaar leren te respecteren.

Mr. Patrick Brunot, Voorzitter van de Sino-French Friendship of Paris: ‘alleen het volk kan het van de pandemie winnen. Het is een kans om de vriendschapsbanden tussen Frankrijk en China te versterken.’

Mr. Valiyara Bhaskaran, Secretaris-Generaal, India-China Friendship Association, Karnataka: ‘het Belt and Road Initiative en internationale platforms voor gemeenschappelijke ontwikkeling hebben tastbare voordelen gehad voor vele landen, sinds 2013’.

Mr. Yasushi Aoyama, voormalig Vicegoeverneur van Tokio; Emeritus Professor, Meiji University, Japan: ‘De ontwikkeling van het Belt and Road Initiative gericht op economische samenwerking, en de Olympische Spelen gericht op uitwisselingen tussen sporters en beoefenaren van cultuur zullen leiden tot een synergie.’
 

Zijne Excellentie Dato Majid, Voorzitte van de Malaysia -China Friendship Association: ‘mijn dank gaat uit naar onze Chinese collega’s, voor dit forum, het geeft onze communicatie en vriendschap nieuwe energie in deze tijden van beproeving.’

Mr. Mohamed Rasheed, Voorzitter van de China-Maldivian Cultural Association:’De Malediven hebben op vele manieren voordeel bij het BRI. Infrastructuurprojecten verminderen de ongelijkheid in onze gemeenschappen’.

Zijne Excellentie U Sein Win Aung, Voorzitter van de Myanmar-China Friendship Association: ‘
We merken op dat de uitvoering van het Belt and Road Initiative de deelnemende landen en ander e landen in Azië een goede kans geven tot samenwerking in Azië en met andere delen van de wereld’. 

Mr. David Bromwich, Voorzitter New Zealand China Friendship Society: ‘de kans op technologische innovatie heeft een grote impact op de economische ontwikkeling en op het platteland. Ze is milieuvriendelijk en onze associatie en haar Chinese partners stimuleren dit. Dit sluit goed aan bij het moderne BRI en bij het beleid van de Centrale Regering om het Westen van China te ontwikkelen.
 

Anoop Ranjan Bhattarai, Organization for South Asian Regional Friendship and Cooperation with China (OSARFCC) Nepal-China Executives Council: ‘Dit forum zal nieuwe wegen openen voor een samenwerking en vriendschap, tot nut voor de beide partijen.’

Mr. Tomaž Amon, Voorzitter van de Slovene Chinese Friendship Association: ‘er ontstaat een band van tuinen van zijde tussen Slovenië en China’.

Mr. Indrananda Abeysekera, Voorzitter Association For Sri Lanka China Social&Cultural Co-operation: ‘Ik dank de BPAFFC voor dit succesvolle webinar. Het is een grote aanmoeding. De vriendschapsverenigingen vormen een grote familie’.

Mr. Jim McKusick, President & Mevr. Sidne Ward, Executive Vice President, Edgar Snow Memorial Foundation of USA: ‘Het Belt and Road Initiative biedt de mensen van de deelnemende landen veel kansen om een sterkere samenwerking en wederzijdse bijstand te ontwikkelen. Internationale handel, communicatie en transport, toerisme en cultureel erfgoed zijn enkele van de belangrijke gebieden waar we een aanzienlijke uitbreiding van de mogelijkheden onder BRI hebben gezien. De burgers van de Verenigde Staten zullen door deze mogelijkheden veel kansen krijgen om de intermenselijke samenwerking te ontwikkelen en te versterken.
In moeilijke tijden, te midden van een wereldwijde pandemie, wordt het werk van samenwerking tussen de volkeren des te belangrijker voor de bevordering van de wereldvrede en het wederzijds begrip. Vriendschapsorganisaties, zoals de Edgar Snow Memorial Foundation, zijn zeer geschikt om een belangrijke rol te spelen bij het bevorderen van de doelstellingen van het Belt and Road Initiative, door het bevorderen van internationaal begrip door middel van educatieve en culturele uitwisseling’.

Zhang Qian, Executive Vice President van de Beijing People’s Association for Friendship with Foreign Countries: ’We kijken er oprecht naar uit om met alle partijen verder samen te werken samenwerking en uitwisselingsmechanismen tussen de volkeren in het kader van het ‘Belt and Road Initiative’ tot stand te brengen en te behouden, vriendschappelijke interacties te versterken, wederzijdse eerlijke wederzijdse ondersteuning te bieden en gemeenschappelijke ontwikkeling en vooruitgang na te streven door middel van een gezamenlijke bijdrage en wederzijdse voordelen.
Het forum is opgericht in 2011 en is vier keer samengekomen. Sinds de oprichting handhaaft het forum de doelstelling van vriendschappelijke samenwerking en gemeenschappelijke ontwikkeling, en heeft het een actieve rol gespeeld bij het opbouwen van consensus onder de volkeren en het bevorderen van pragmatische samenwerking en vriendschappelijke uitwisselingen tussen Beijing en andere steden over de hele wereld. Het heeft aanzienlijke resultaten geboekt bij het bevorderen van vriendschap tussen volkeren en bij het bijdragen aan de economische en sociale ontwikkeling in de hoofdstad. Het is een typisch programma in Beijing geworden voor de vriendschap tussen volkeren in de wereld en een belangrijk platform voor uitwisselingen tussen de volkeren en om te leren van elkaar’.

Reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Agenda

  « augustus 2022 » loading...
  M T W T F S S
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4

© 2020 Association Belgique-Chine