Over ons

Geschiedenis

In 1949 werd de Volksrepubliek China uitgeroepen. Maar België bleef het oude Kwomintang regime als wettige regering erkennen. Dit regime had zich teruggetrokken op het eiland Taiwan. België had vóór 1949 vrij veel contacten met China. Er bestond dus een groep Belgen die vonden dat ons land de regering die de overgrote meerderheid van het meest bevolkte land ter wereld vertegenwoordigde, niet kon negeren. Dit leidde in 1957 tot de oprichting van de Vereniging België-China. Onder de markantste stichters vinden we de internationaal bekende politicus Camille Huysmans.

De Vereniging werkte oorspronkelijk volgens twee krachtlijnen: het bevorderen van de handelsrelaties en het lobbyen voor de diplomatieke erkenning van de Volksrepubliek China door België. In de beginjaren werden regelmatig reizen georganiseerd, hetzij handelsmissies, door de ‘Economische Commissie België-China’, hetzij thematische studiereizen door één van de andere commissies van de Vereniging. In België zelf werden de Chinese tijdschriften en boeken in vreemde talen verspreid. Men haalde de media met grote culturele activiteiten.
Hét klapstuk werd de organisatie van een China-reis door koningin Elisabeth in 1961; dat was een belangrijke illustratie dat de isolatiepolitiek tegenover China barsten begon te vertonen.

De situatie veranderde vanaf 1971: België erkende de Volksrepubliek en langzaam kwamen de officiële politieke, economische en culturele relaties op gang. De Vereniging speelde een ondersteunende rol in de ontwikkeling hiervan en de reizen naar China kregen een jaarlijks karakter. De evolutie versnelde door de open-deur politiek van Deng Xiaoping sinds 1978. China werd toegankelijk voor iedereen, op de eerste plaats voor zakenmensen. De Vereniging werd in de maalstroom meegesleurd: meer medewerkers, meer belangstellenden, meer activiteiten.

Met de gebeurtenissen van 1989 in Oost-Europa en de incidenten op het Tian An Men plein veranderde de algemene context opnieuw: een vriend zijn van China was niet meer evident. Onze Vereniging nam een kritisch standpunt in tegenover het geweld op het Tian An Men plein. Toch bleef ze de Volksrepubliek positief beoordelen wegens de vele verwezenlijkingen voor het Chinese volk.

In de jaren 90 komen de economische betrekkingen tussen China en België snel terug op gang, maar de culturele relaties worden niet officieel hernomen. Vooral het media-klimaat is veranderd: de positieve benadering van de jaren 80 is in de nieuwe wereldcontext in zijn tegendeel omgeslagen. Nooit was er zoveel informatie over China in omloop, maar toch blijft de nood aan een objectieve open benadering bestaan.
Vooral de economische hervormingen gedurende de laatste twintig jaar worden door de Vereniging kritisch bestudeerd.

Reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 Association Belgique-Chine