Back

Onze bibliotheek, die op dezelfde uren als de boekhandel toegankelijk is, bevat meer dan 4.000 sinologische werken die door onze leden kunnen worden geraadpleegd.

De papieren pagode

In december 2020 riep de Vereniging België-China het Youtube-kanaal “De papieren pagode” in het leven.


Met deze serie Nederlandstalige video’s met Franse ondertitels willen wij de rijke sinologische erfenis bij het grote publiek bekend maken. In elke video bespreekt Koen De Ridder, gediplomeerd sinoloog die 22 jaar in China woonde, een werk uit onze bibliotheekcollectie. Hierbij wordt veel aandacht besteed wordt aan de sociale, politieke en historische context waarin elk werk tot stand kwam. De besproken boeken behandelen een veelheid van onderwerpen die variëren van de volkse vertelkunst (bv. Narrations populaires van Léon Wieger) de tot klassieke poëzie (bv. The Poetry and Career of Li Po van Arthur Waley) en van de traditionele wijsbegeerte (bv. The Chinese Classics van James Legge) tot de wetenschapsgeschiedenis (bv. Science and Civilisation in China van Joseph Needham). Ondanks die rijke verscheidenheid van thema’s vormen onze boekbesprekingen toch een coherent verhaal waarin bepaalde grote thema’s als een rode draad doorheen lopen. We denken dan aan het belang van de christelijke missie in de ontwikkeling van de sinologie, de invloed van het confucianisme op de hedendaagse Chinese maatschappij en de pijnlijke erfenis van de “ongelijke verdragen” die de “eeuw van nationale vernedering” inluidden.
Ben jij ook gefascineerd door de westerse ontmoeting met de Chinese cultuur in al haar aspecten?

Bekijk onze laatste video: